du an dinh cu my theo diện lao động EB3 là nhằm đáp ứng lao động phổ thông nước ngoài cho quoc gia Mỹ tại những nơi lao động ban xu khong du số lượng để đáp ứng. dinh cu o my diện EB3 là loại hình người dân nước ngoài thuộc diện lao động lành nghề, chuyên gia hoặc lao động phổ thông nhập cư vào Mỹ để được cấp thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) vĩnh viễn. Dựa trên sự bảo trợ của một doanh nghiep tại Mỹ… Chi tiết »